सम्पर्क


पोखरा महानगरपालिका 
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
कृषि तथा पशु बिकास महाशाखा
पोखरा, कास्की

सम्पर्क फोन:
०६१-४५७८९४
वेबसाईट: https://www.pokharakrishi.com/


सफ्टवेयर संचलानमा प्राबिधिक समस्या भएमा सम्पर्क:

किरण बमनू
कार्यक्रम प्रबन्धक
ड्रिमवर्क सोलुशन
भरतपुर-१२, चितवन
मोबाइल: ९८५५०२४१५८
इमेल: kiranbamanu@gmail.com